Forside  Hundested   Lynæs  Torup  Sølager  Nødebohuse   Altiv fritid   Foto & Video  Oversigt & Parkering   Vejledning   Kontakt  

Velkommen til Hundested, Lynæs, Torup, Sølager og Kikhavn.

Hundested Skanse.

Der har været en skanse på stedet lige siden svenskekrigene, men de skanser er for længst styrtet i havet.
De skanser der ses i dag, er resterne af de skanser der blev etableret i 1808 under krigen med England i 1807-1814.


De ubeskyttede kyster
.
Efter Englands ran af flåden i 1807 lå de danske  kyster ubeskyttet hen.
Et stort  antal batterier og skanser blev derfor opført langs de danske kyster for at  hindre fjendtlig landgang og  beskytte særlig vigtige punkter.  
Endvidere blev kyststrækningerne mellem forsvarsværkerne afpatrujeret af de lokale afdelinger af kystmilitsen.


Kystmelitsen var inddelt i såkaldte "forstanderier" på 50 mand, ledet af en forstander.

English.
Hundested Battery (Hundested Skanse) for coastal defence

An active battery or fortification occupied the site from 1523, when wars with Sweden began, up to the time of the Napoleonic Wars. Most of the installations, however, eroded into the sea many years ago.


What you see today are the remains of batteries that were build in 1808 during the war against England (1807-14). Denmark had sided with Napoleon Bonaparte following English aggression to gain a strategic foothold in Scandinavia.
Hundested Battery and the Skansehagen battery on the opposite shore guarded the entrance to the Isefjord.


Unprotected coasts

Danish shores were unprotected following England’s capture of the Danish fleet in 1807.


With virtually no vessels to provide defence, a significant number of batteries and fortifications were constructed along Danish coasts to deter a land invasion and to protect important points on the map.


Areas between coastal fortifications were patrolled by local bodies of the coastal militia, which had been divided into units of 50 men.

"Skansegård" som ligger lige øst for skansen, går tilbage til stavnsbåndets  tid, og er en af udflyttergårdene fra Kikhavn.  
På gården var et lille udsalg, hvor skansens mandskab kunne købe lidt  mad og drikke.
Ca. 30 meter efter Skansegården i retning mod Knud Rasmussens hus, ligger der en sten med en inskription, den er sat der af den hellig orden  Darmstadt Evangelische Marienchwesternschaft.
Når Maria søstrene stødte på et smukt sted med udsigt, på deres rejse  rundt i verden, opsatte de en Lovprisningstavle.
Stenen er formodentlig opsat i midten af 1970’erne.

#Gb #De

Oversigt over Hundested Skanse, samt historien.

Deutsch.

Hundested Batterie während der sogenannten "British War" 1807-1814 gebaut. Von hier und von der Batterie zu dem "Skansenhage” auf der gegenüberliegenden Seite des fiord, wurde durchgeführt Überwachung der Eingang, während des Krieges viele solcher Batterien und Schanzen zur Bewachung der Küsten angeleget. Diese Vertädigungswerke würden Teilweise von lokalen Mitizion'arne bemannt.

Skove

Kikhavn

Knuds Hus

Strande