Velkommen til Hundested, Lynæs, Torup, Sølager og Kikhavn.

Forside  Hundested   Lynæs  Torup  Sølager  Nødebohuse   Altiv fritid   Foto & Video  Oversigt & Parkering   Vejledning   Kontakt  

Kikhavn

Knuds Hus

Skansen

  Grønnessegaard Gods.

Karlstenen.  

Herunder bringes forskellige fotos, fra Grønnesse Gods og skov

Ullerup Skov.

Kører man ad Ullerup Skovvej fra Amtsvejen mod Ll.  Karls- mindevej, er der midt i skoven p-pladser på hver side af vejen, fra dem går der naturstier gennem skoven og et rødt markeret Sundhedsspor. Der er også  en skovlabyrint, shelterhytte med plads til 30, en bålplads og en motionslegeplads, som en del af Sundhedskorridor Halsnæs.
I skoven nærmest Hundestedhallen findes et indhegnet område hvor hundene må løbe uden snor, dog under kontrol.

Grønnesse Skov.

Godset Grønnessegaard der er beliggende på sydkysten af Halsnæs er omgivet af skov og fra skovens gamle høje kystskrænter er der udsigt over Roskilde Fjord.
Fjordstien går gennem skoven med både en cykel og en vandredel.
Skoven har otte gravhøje, som i sin tid har været synlige ude fra fjorden.

Den mest kendte er Carlstenen, en runddysse som ses her til højre, det påstås at det var den der var afbilledet på 5 kr. sedlen i perioden 1912-45, men det er desværre, iflg. Nationalmuseet, ikke sandt.
Carlstenen og de andre 7.  høje
i  området er fredede.

Dysser er grave fra den tidlige bondestenalder, de er opført mellem 3500 og 3100 f.Kr. Dysserne er bygget af 2-5 bæresten hvorpå der er lagte en stor dæksten. Er dyssen rund kaldes den runddysse, som kun rummer ét kammer, er den aflang kaldes den for en langdysse og kan indeholde op til 5 kamre.
Der blev opført omkring 10.000 dysser i løbet af den tidlige bondestenalder, af dem er kun ca. 1.500 bevaret i vore dage.

Dysserne er bygget til personer i stenalderens ledende familier. Den døde blev begravet med sine ejendele. F.eks. en stridsøkse af sten eller en rav perlekæde.

Ofte satte man et par lerkar med mad eller drikke til den døde.

  Se Ullerup skov på stort kort fra OpenStreetMap, klik =>  Kort

Grønnessegaard Gods historie.


Grønnæssegaard eller Grønnesøgård som den har været benævnt, har i dag det officielt stednavn, Grønnessegaard.
Gården ligger i smukke omgivelser på sydsiden af Halsnæs, omgivet af skrånende marker og høje gamle træer, og kan føres tilbage til  1776 da J.F. Classen byggede den som hovedgård.
Ved hans død i 1792 overgik ejendommen til det Classenske Fideikommis, tillige med Arresødal og Corselitze.

Ejendommen blev solgt til Prins Carl af Hessen (Frederik VI’s svigerfar), og blev i 1804 overdraget til Carls svigersøn, og efter at han døde i 1839 blev den statseje.


Efter enevældens ophør blev ejendommen i 1859 solgt til Brdr. Hellemann, som opfører hovedbygningen og sælger ejendommen igen til ejeren af Missionshotellet i København, Andreas Christian Nissen.

Den 2. Marts 1921 blev Grønnessegaard solgt til Dr. Carl Hasselbalch. I dag ejes ejendommen af Ditlev Hasselbalch, 4. Generation af Hasselbalch familien på Grønnessegaard.

Hovedbygningen, avlsbygningerne, elevbygningen og den brostensbelagte gårdsplads er i dag områdets eneste fredede bygningskompleks.

  Se Grønnesse skov på stort kort fra OpenStreetMap, klik =>  Kort

Fakta Ullerup Skov:  

I slutningen af 1700-tallet blev dele af Ullerup bys marker indhegnet som fredskov og kaldt Ullerup Skov.
Den blev senere udvidet mod NØ, da dele af Torpelilles marker blev inddraget. Digerne omkring denne udvidelse kan tydeligt ses i dag.
I 1992 blev skoven  igen udvidet mod NØ og i 2001 mod syd.  (Kilde: Miljø-  ministeriet/Naturstyrelsen).

Oversigt over Skove i Hundested og omegn.

Strande