Velkommen til Hundested, Lynæs, Torup, Sølager og Kikhavn.

Forside  Hundested   Lynæs  Torup  Sølager  Nødebohuse   Altiv fritid   Foto & Video  Oversigt & Parkering   Vejledning   Kontakt  

En lille forhistorie.  Da jeg kom til Hundested i 1968 med kone og to børn, var Hundested på alle måder en hel anden by end i dag.
Jeg havde købt en nedlagt gård i Nødebohuse som skulle restaureres, og efter at jeg have bygget hus i Herlev var det noget af en forandring, at jeg her ikke altid kunne få det jeg havde brug for hos den stedlige trælast og isenkræmmer, dertil kom at man jo blev mødt med et vist forbehold indtil det blev  klart, at man boede fast i Hundested.
Men man kan ikke regne med, at blive modtaget med åbne arme hvis man ikke selv viser interesse for det sted man er kommet til, og fra jeg kom med i gymnastikforeningens bestyrelse og siden har
siddet i andre bestyrelser, været med til at stifte en lokalpolitisk liste og har været revisor for flere foreninger, har jeg følt mig som en del af samfundet, og har siden nydt at bo i Hundested.
Richardt Rolsted.


Idéens opståen.
Hundested har undergået en stor forvandling igennem de senere år, der er sket meget i byen og ikke mindst i havnen hvor der, takket være flere ildsjæle, blandt andet er blevet etableret et Bryghus, ligesom de også har stået bag andre tiltag, som f.eks. Sandskulptur festival,  men også via Fiskeriets og Havnens hus er der sket mange tiltag.
Stor betydning har det også haft at Glassmedjen flyttede til havnen og, at der er opstået flere spændende forretninger i havnen.

Jeg har mødt flere personer uden for Hundested, som helt spontant udtrykte deres begejstring for hvad der er sket i Hundested havn, det glædede mig at høre og fik mig til at tænke på hvordan jeg eventuelt selv kunne medvirke til at udbrede kendskabet til Hundested.


Jeg fik så den tanke, at da jeg har arbejdet med, og godt kan lide at opbygge Hjemmesider, kunne jeg måske lave en side der kunne  fortælle og vise alt hvad Hundested kan byde på, både hvad angår natur, kultur og alle andre arrangementer, og denne side blev altså  resultatet.

 
Siden er og skal ikke, være en egentlig turist guide/side.
Siden er tænkt som stedet hvor dem der tænker på at besøge Hundested, eller blot vil vide noget om byen, kan finde alle de oplysninger der kan være med til at udbrede kendskabet til Hundested, og gøre et eventuelt besøg i Hundested til en behagelig oplevelse.


Men hvilken gavn kan Hundested borgeren have af siden?
For borgerne betyder det, at alle der arrangerer noget, på en nem måde, nu har mulighed for at gøre alle andre, borgere som besøgende, opmærksom på deres arrangementer, og her tænkes på alt fra loppemarked, sports- eller musik- arrangementer,
arrangementer med kendte kunstnere, møder eller naturvandringer, udstillinger, ja fortsæt selv listen.

Der er tale om, at man på en liste i dato orden og kort form, kan få oplyst om det/de pågældende arrangement/er, altså er der ikke tale om en egentlig annonce, for annoncer kan ikke købes, alle optagelser om arrangementer er gratis.
 

Jeg vil selv tage fotos og finde oplysninger om alt det jeg kan, men alle kan være med til at siden bliver attraktiv, så byens borgere og dem der vil besøge byen, kan finde kvalificerede svar på netop hvad de gerne vil vide om Hundested.
Så v
ed at sende mig oplysninger, historier, fotos, mm. kan man altså være med til at gøre siden spændende og informativ, til gavn for alle.
Alle der er nævnt på siden har, eller kan få, en side hvor de konkrete oplysninger der er, kan blive vist i tekst eller fotos.


Formålet.
Med andre ord, siden er Hundested borgernes side, under mottoet Hundested - din by - din indsats - til byens gavn, således at man tilsender mig materiale i form af historier og billeder, og ikke mindst oplysninger om alle former for arrangementer der foregår i Hundested.
I princippet kan alle borgere altså være medarbejdere på denne side, men det vil være af stor betydning hvis personer der er særligt observante, altså er gode til at fange en situation eller stemning, og kan gengive den i ord eller billede, vil medvirke til at hundested.info netop vil blive siden hvor folk der vil besøge byen, eller blot vil læse om den, kan få alle de oplysninger de har brug for, så de hvis de besøger byen, kan få et udbytterigt besøg i Hundested og omegn.

Formålet er først og fremmest, at så mange som mulig, borgere og turister, kan finde de oplysninger de har brug for, om det så sker på denne side eller det sker via relaterede sider, er for mig underordnet.


Jeg har efter godt fire års arbejde med siden erfaret, at det er begrænset med materiale jeg får tilsendt.

Derfor har jeg ændret arbejdsmetode, i stedt for at vente forgæves på henvendelser fra de forskellige personer der har et eller andet arrangement, så bringer jeg oplysninger om årets arrangementer der er af almen karater, som Havnefest, Sildens dag, Sandfestival, Kunsthåndværkermarkedet Beddingen mmm.

På den måde indeholder arrangement listen langt de fleste af de arrangementer der er relevante for besøgende i Hundested, og dermed har den besøgende,via., et link, direkte adgang til de oplysninger den pågældende arrangør selv har indsendt, enten til VisitNordsjælland, Oplevhalsnaes, Facebook eller hvor det nu måtte være.


Jeg tror selvfølgelig på, at det kan være en stor hjælp for dem der ønsker at vide noget om Hundested, heriblandt især hvad der sker i byen, at Hundested.info er til, for ellers gjorde jeg ikke så meget for at få siden så attraktiv som mulig, så oplysende som mulig og ikke mindst så nem at finde rundt i o bruge som mulig.   


Jeg ønsker fortsat at arbejde med Hundested.info men det bliver for fremtiden på mine egene præmisser, forstået sådan, at da jeg ikke forventer at jeg modtager noget materiale af større betydning, så bliver indholdet hovedsageligt hvad jeg selv mener at der er relevant.
Det betyder blandt andet, at jeg i højere grad også vil være kritisk over for hvad der sker i by og havn, altså vil jeg muligvis også komme til at tale de ledende personer imod.  

Ide og formål med Hundested. Info.