Forside  Hundested   Lynæs  Torup  Sølager  Nødebohuse   Altiv fritid   Foto & Video  Oversigt & Parkering   Vejledning   Kontakt  

Velkommen til Hundested, Lynæs, Torup, Sølager og Kikhavn.

Fakta og Links:

Lynæs er et af de ældste af de i alt fire fiskelejer i Nordsjælland, navnet kendes fra 1720.
Kendt for sin lystbådehavn og gode muligheder for såvel Windsurfing som Kitesurfing.

Lynæs syntes at være kommet lidt i baggrunden i forhold til Hundested, hvilket der bestemt ikke er nogen grund til, for flere initiativer har, og vil få, stor betydning for Lynæs. Lynæs havn, der i fordums dage var den mest betydende havn på spidsen af Halsnæs, er stadig en charmerende havn, ikke mindst fordi der er ro. Noget mere aktivitet er der i den store Lystbådehavn og ved kysten hvor Wind- og Keite- surfere boltrer sig, stort set hele året rundt.

Al den aktivitet kræver noget at spise og her har Lynæs både Lynæs Kro, Skipperstuen og den nyåbnede Lynæs Fiskehus, nu Steak og Fisk, og skal man blot have et mindre måltid er der Sailors Corner.  Om sommeren afholdes der også havnefest og musik arrangementer. Er man til kultur og historie, er et besøg i Lynæs særprægede kirke en mulighed, lige som en tur om bag kirken ad bakkerne hvor Valdemar Poulsen udførte sine forsøg, og hvor der er rejst en mindesten for hans banebrydende opfindelser, er en dejlig oplevelse.  

Lynæs Havn

Hygge og overskuelighed er nøgleordene for havnen, i den gamle fiskeri havn er der stadig noget tilbage af den tidligere atmosfærer fra den gang havnen var hjemsted for fiskerbåde, og for lang tid tilbage med færge forbindelser.
Lystbådehavnen er blevet udvidet flere gange og  er nu hjemsted for et stort antal lystsejlere.
Mange der gæster Lynæs har stor fornøjelse af område langs kysten, som er ideelt til  Keitsurfing og Windsurfing.
Ved havnen finder du Restaurant Skipperstuen og du finder også Sailors Corner Grill.
Naturligvis er der også en forretning hvor man kan købe alt til pleje, reparation og forskønnelse af ens kære båd/skib.

Oversigt over Lynæs havn, og Fort samt historien.

Totaloversigt over Lynæs fort.   

Indgangen til Lynæs Fort.

Herunder bringes forskellige fotos fra lynæs Fort.

  Lynæs havne kontor.

Lynæs Kro.  

Herunder bringes forskellige fotos, fra Lynæs . Se flere fotos fra Lynæs.

 Valdemar Poulsens høj.

På mindestenen som er rejst af Hundested  Erhvervsforening i 1969 står, at Valdemar Poulsen  i  1898 opfandt den første magnetiske lydoptager og  i  1903 Lysbuesenderen til radiofoni.
Forsøgene der gjorde ham verdenskendt, blev netop  udført her fra højen bag Lynæs kirke.
Man kan komme til mindestenen enten fra  Porthusvej, eller gå op langs med kirkemuren fra  kirkens p-plads på Kirkegade.
Samtidig kan man se og nyde den pragtfulde udsigt  over  Hundested by, oppe fra selve højen.
Valdemar Poulsen modtog senere Dannebrogsordenen. Han døde i 1942 og er begravet på Gentofte Kirkegård.

Lynæs Fort.

Lynæs Fort blev bygget under 1. Verdenskrig, fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916, opgaven var at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb, og at hindre fjendtlige indtrængen i Isefjorden og Roskilde fjord.
I 1995 afhændedes fortet og i 2005 købte Entreprenør Michael Johansen fortet, hvorefter han byggede en del boliger på området.
Fortet er altså i privat eje og der er ikke offentlig adgang til det.

Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm - og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer.
Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg, opstillet i et batteri ved Gedser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.
I 1962 strøg fortet endeligt kommando.

Lynæs Fort

Fortet er i princippet et kystbatteri, det blev bygget under 1. Verdenskrig fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916. Opgaven var at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb, og at hindre fjendtlige indtrængen i Isefjorden og Roskilde fjord.
F
ortet består af fortlegemet omgivet af en våd grav. Fortet er bygget op omkring en fortgård med en kasematbygning indeholdende

depot, mandskabsrum, minestation m.v., skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og øst- siden er fortet omgivet af

høje volde med betonstøbte rekylgevær-stillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning. Indgang og strube kunne besky-

des fra en kaponiere i fortets nordlige ende. Skytset var opstillet på beton-briske med hovedskudretning fra nordvest til sydøst.


Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm. - og fire stk. 75 mm. kanoner samt 24 rekylgeværer. Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm. kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg, opstillet i et batteri ved Ged-

ser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.

I 1962 strøg fortet endeligt kommando, og derefter var det kursus institution for forsvaret.

I 1995 afhændedes fortet som i 2005 blev købt af Entreprenør Michael Johansen, hvorefter han byggede en del boliger på området og  andet er indrettet fitnescenter i de gamle belægningsrum. Indretningen er sket med stor respekt for fortets historie, specielle miljø og  omgivelser.
(Oplysningerne om Fortet stammer fra www.vestvolden.info)Lynæs historie.

Lynæs nævnes første gang i 1720, under Frederik 4. som ”Lydens Odde”, senere i 1768  kaldtes fiskerlejet ”Lyens Huuse”, i 1855 var det Lynæs. Forklaringen med at byen ligger i ly af næsset, er Stednavne Forskere ikke meget for at godkende, de mener at der er tale om et personnavn af stammerne Liuthl, Liut eller Liuv, men den kendte forklaring er jo ret charmerende.

Lynæs er et af de ældste fiskerlejer i Nordsjælland, havnen var i mange år den førende havn, men omkring 1610 flyttedes tyngdepunktet til Hundested.
I 1838 vedtog regeringen at der skulle anlægges et Fiskesalteri, det fungerede frem til 1955 hvor man besluttede at Staten ikke bør  optræde som Entreprenør, hvorfor det blev solgt til private. I 1873 solgtes bygningen til ”Dansk Fiskeriforening” som var dannet samme år i København med det formål at salte og røge fisk, og gavne fiskerne og fiskeriet.
Salteriets betydning kan ses af, at værdien af fiskernes både og fiskeredskaber i 1838 havde en værdi af 5.000 Rdl., men allerde i 1842 udgjorde den 25.000 Rdl.  

Tidligere var der færge fart og dampskibs sejlads til havne i Nordsjælland, fra Lynæs stammer den verdensberømte ”Lynæsjolle”.
Havnen besøges årligt af tusindvis af lystsejlere der nyder naturen og en af Danmarks hyggeligste havne, med folkelivet på bedding og  moler. Ud for havnen findes, efter sigende, et af danmarks bedste Wind- og Kite- surfer områder.

Boes Kilde.

Kilden er meget svær at finde i dag, men ligger faktisk nogle få hundrede meter fra Lynæs havn mod St. Karlsminde, og har tidligere haft  stor betydning for beboerne i nærheden af den.
Kilden er, som så mange andre kilder, blevet tillagt at have en helbredende virkning, Boes kilde skulle være særligt god til øjensygdomme.
Der er tvivl om hvorfra navnet stammer, de første beretninger om kilden fra 1758 nævner kun at det er en hellig kilde, man har ment at det stammede fra en forvanskning af pigenavnet Bodil, altså Boels.
Men forklaringen er nok den simple, at det var en person med navnet Bo Jensen der købte en ejendom lige ved kilden, hans strandlod gik ned til stranden ved kilden. Han anvendte kildens vand til at vande  sine dyr og også til egen husholdning, altså var det Bo’es kilde.  
Hvorom alting er, har kilden i 1700-tallet tjent som vandforsyning for beboerne i området, dem der var så heldige at have en brønd, opleve- de ofte at den løb tør, og dem der ingen brønd havde var henvist til at hente vand fra kilden både til husholdning og til deres dyrehold.

Naturen er hård ved vore kyster, også selv om de ligger langs forholdsvise fredelige fjorde, således har kilden - der oprindelig bestod af en trækasse med sten hvor vandet sivede igennem - også taget skade af vejr og vind, og selv om den er blevet reetableret flere gange, blandt andet i 1946 (hvor man fandt mønter i kilden) så er den i dag så medtaget at man skal være lokalkendt for at finde den.

(Væsentlige dele af ovenstående, stammer fra Hundested Lokalhistoriske Forenings blad ”Fortidsnyt” nr. 7. fra 2007.)

Aktuelt

Havnens dag.

Kort over Lynæs fra OpenStreetMap

Lynæs Havn.

 Lyn-X.

Lynæs Kite- & Windsurfing klub.

Lynæs Fort.

 Lynæs Sejlklub.